Winkelwagen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Disclaimer

Quinny is een geregistreerd merk en handelsnaam van Maxi Miliaan BV, gevestigd te Helmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17060920 (hierna: "Quinny").

Vragen met betrekking tot deze website kunnen worden gericht aan:

Quinny Service
Postbus 6071
5700 ET Helmond, Nederland
Tel: 0031-492-578055
Mail: nl-consumercontact@dorel.eu

Artikel 1 Gebruiksovereenkomst
• Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Quinny en de bezoeker van de website (hierna: "de gebruiker"). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. U wordt verondersteld uw akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden website/informatie
• Alle informatie, teksten (zoals specificaties, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto's, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, producten en/of diensten (hierna: "de informatie") die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Quinny , haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.
• U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Quinny , het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
• Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Artikel 3 Linking en framing
• Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Quinny bevindt of via de link naar de website van Quinny wordt gestuurd.
• Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

Artikel 4 Privacy
• Quinny respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Quinny zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van Quinny is in te zien. De gebruiker stemt in met het op deze wijze verwerken van zijn persoonsgegevens.
• Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker hanteert Quinny passende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 5 Uitsluiting
• Quinny heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren. Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
• Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Quinny bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden. indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

 • icon
  Online je reparatie regelen
 • icon
  Onderdelen voor 14.00 uur besteld, morgen in huis
 • icon
  Gratis verzending
  boven €50,-